Termeni generali de utilizare

1. Preambul

Acest site web, accesibil la www.vicustuscus.ro

Înainte de accesarea site-ului web, citiți cu atenție acești termeni de utilizare (denumiți în continuare „Termenii generali de utilizare”), care descriu termenii și condițiile generale aplicabile utilizării site-ului web.

Termenii de utilizare constituie un contract între societățile aparținând SC DREAMAKER CORPORATE SRL (denumite în continuare „Noi”, „Al nostru”) și fiecare utilizator de internet care accesează, navighează sau vizitează site-ul web (denumit în continuare „Dumneavoastră”, „Al dumneavoastră”).

2. Acceptarea Termenilor generali de utilizare

Prin accesarea și/sau utilizarea site-ului web, sunteți de acord să respectați prezenții Termeni generali de utilizare și toți termenii pe care îi conțin sau la care fac referire.

În cazul în care refuzați să respectați integral sau parțial obligațiile sau condițiile conținute de termenii generali de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul web.

3. Modificarea site-ului web şi a Termenilor generali de utilizare

Avem dreptul să modificăm periodic, fără notificare, integral sau parțial, site-ul și/sau prezenții Termeni generali de utilizare. Trebuie să citiți și să verificați cu regularitate Termenii generali de utilizare, precum și toți termenii la care fac referire astfel încât să vă asigurați că sunteți în permanență informați cu privire la termenii aplicabili în cazul dumneavoastră.

Continuarea utilizării site-ului web după efectuarea unor modificări ale Termenilor generali de utilizare sau a caracteristicilor site-ului web, va confirma faptul că ați acceptat modificările respective.

4. Proprietatea intelectuală

Toate elementele care alcătuiesc site-ul web, cum ar fi, dar fără a se limita la texte, fotografii, ilustrații, înregistrări video, sunete, designuri, aspecte, structuri, concepte, soluții tehnice și grafice, baze de date, aplicații software, coduri-sursă, indiferent dacă sunt disponibile pe site-ul web și/sau sunt transmise prin intermediul site-ului web, sunt proprietatea noastră exclusivă.

Logourile și alte semne distinctive conținute de site-ul web sunt protejate, în temeiul legislației privind mărcile comerciale, de SC DREAMAKER CORPORATE SRL.

Orice reproducere, reprezentare, adaptare, modificare, publicare, transmitere, alterare, încorporare într-un alt site web, exploatare în scop comercial şi/sau reutilizare totală sau parţială a site-ului web sau a oricăruia dintre elementele acestuia, prin orice proces, de orice natură şi pe orice suport, sunt strict interzise.

Utilizatorii sunt trași la răspundere pentru orice utilizare neautorizată a site-ului web sau a conținutului său și a informațiilor care sunt divulgate aici, care ar putea constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sancționabile prin oricare dintre legile și regulamentele aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la oricare dintre legile și regulamentele privind drepturile de autor și la alte legi și regulamente privind proprietatea intelectuală.

Orice reprezentare și/sau reproducere și/sau utilizare parțială sau totală a mărcilor comerciale constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sancționabile prin oricare dintre legile și regulamentele aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la oricare dintre legile și regulamentele privind mărcile comerciale și proprietatea intelectuală. Aceeași dispoziție se aplică și în cazul oricărei baze de date conținute de site-ul web, care este protejată de dispozițiile oricăreia dintre legile aplicabile și ale oricăruia dintre regulamentele aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la oricare dintre legile și regulamentele privind bazele de date. Utilizatorii sunt trași la răspundere pentru orice reproducere sau extragere de pe site-ul web.

Dispozițiile acestor legi și regulamente nu împiedică nicio altă acțiune împotriva persoanelor responsabile pentru orice utilizare neautorizată a site-ului web sau a conținutului său.

5. Răspundere şi acces la site-ul web

Toate datele, informaţiile şi publicaţiile accesibile sau care pot fi descărcate de pe site-ul web sunt furnizate cu scop informativ şi nu sunt sub nicio formă exhaustive. Nu garantăm acuratețea, exhaustivitatea sau natura actualizată a informațiilor furnizate pe site-ul web. Informaţiile de pe acest site web pot conţine erori sau inexactități de natură tehnică, precum și erori de publicare. Aceste informaţii pot fi modificate periodic, iar modificările vor fi integrate în noile versiuni ale site-ului web.

Nu putem garanta că site-ul web nu va conține nicio neregulă, eroare sau defect de programare, nici că oricare dintre acestea va fi corectată, nici că site-ul web va funcționa fără întrerupere sau fără defecțiuni, nici că va fi compatibil cu orice tip de hardware.

Dumneavoastră recunoaşteţi că deţineţi aptitudinile, resursele şi cunoştinţele necesare pentru utilizarea site-ului web. Recunoaşteţi că purtaţi întreaga răspundere pentru păstrarea şi securitatea integrităţii datelor dumneavoastră, a hardware-ului şi software-ului dumneavoastră atunci când accesaţi site-ul web.

Noi sau oricare dintre companiile afiliate SC DREAMAKER CORPORATE SRL nu purtăm răspunderea pentru niciun prejudiciu direct sau indirect care rezultă în urma utilizării site-ului web, a conţinutului acestuia sau a oricărui alt element prezent pe serverele de găzduire a site-ului web.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, înceta, suspenda sau opri în orice moment şi fără preaviz, din orice motiv şi exclusiv la aprecierea noastră, accesul total sau parţial la site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita la conţinutul, funcţionalitățile şi orele de disponibilitate ale acestuia. Prin prezenta suntem exonerați de răspundere în cazul unei indisponibilități a site-ului web.

În cazul în care aveți comentarii și sugestii cu privire la site-ul web, vă rugăm să contactați administratorul site-ului la adresa contact@dreamaker.eu

6. Achiziții – Termeni generali de vânzare

Puteți să faceți achiziții online prin intermediul secțiunii Magazin de pe site-ul web. Achizițiile făcute prin intermediul secțiunii Magazin sunt oferite de SC DREAMAKER CORPORATE SRL în conformitate cu Termenii generali de vânzare. Pentru mai multe informații, consultați prezenții Termeni generali de vânzare.

7. Linkuri către alte site-uri web

Site-ul web oferă linkuri către alte site-uri web prin intermediul linkurilor hypertext. Noi nu suntem operatorii acestor site-uri web și nu avem niciun control asupra conținutului lor. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru conținutul site-urilor web sau pentru orice colectare sau transmitere de date cu caracter personal, instalare de module cookie sau orice alt proces cu același scop realizat de aceste site-uri web.

8. Protecţia datelor

Datele cu caracter personal divulgate sau colectate prin intermediul site-ului web sunt utilizate în conformitate cu politica de confidențialitate care este publicată pe site-ul web.

Consultați politica de confidențialitate pentru mai multe informații cu privire la modalitatea de colectare și de prelucrare a datelor dumneavoastră.

9. Legislația aplicabilă – soluționarea litigiilor

Prezenții Termenii generali de utilizare sunt reglementați de legislația din România. În cazul unui litigiu, instanțele din România au jurisdicție exclusivă.